AKTUALITY

Vítáme Vás na webových stránkách Sokola Poříčan!
Účelem této stránky je informovat o dění v jednotlivých oddílech tělocvičné jednoty, o plánovaných rekonstrukcích a veškerých činnostech sokola. PŘEJDĚTE PROSÍM SEM