AKTUALITY

Valná hromada 2018

VALNÁ HROMADA

(OZNÁMENÍ)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TJ SOKOL POŘÍČANY KONANOU DNE 4.4.2018 V 18.00 HOD V SOKOLOVNĚ TJ

Program Valné hromady TJ SOKOL Poříčany dne 4.4.2018.

1. Zahájení,schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků. (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Draštík)

7. Plán činnosti pro rok 2018 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2018 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

Valnou hromadu zahájil starosta Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 19.00 hod.

Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.

1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba

pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016

( Svoboda)

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Kalaš)

7. Plán činnosti pro rok 2017 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2017 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr.

1. Do pracovního představenstva byli navrženi a jednomyslně valnou hromadou schváleni Pavel Kalaš, Jan Hubinský a Bohuslav Draštík. Do mandátové komise byli zvoleni Petr Frencl a Milan Mareš.

2. Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl B.Draštík, seznámil s položkovým čerpáním nákladů a finanční situací TJ.

3. Zprávu kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2016 přednesl bratr Svoboda a konstatoval, že hospodaření za rok 2016 je v souladu zákony hospodaření spolků.

4. Vedoucí jednotlivých oddílů (Pospíchal, Kalaš, Chocholáč, Svoboda) seznámili s činností svých družstev za uplynulé období.

5. B.Draštík informoval o výši a termínu výběru členských příspěvků pro všechny řádné členy ve výši 1000 Kč ročně s termínem do 30.žáří 2017.

6. Informaci o změně ve výboru ve volebním období podal starosta bratr Kalaš, kde ve funkci hospodáře nahradil O .Trnku B.Draštík.

7. Bratr Hubinský seznámil valnou hromadu s plánem činnosti pro rok 2017

8. S podmínkami a zpracováním podkladů pro dotace na financování činnosti TJ v roce 2017 seznámil VH B.Draštík.

9. Diskuse

10. Zástupce mandátové komise bratr Frencl seznámil VH s účastí na VH a konstatoval, že valná hromada je usnášení se schopná.

11. Návrh na usnesení:

a) VH schvaluje navrženou výši a termín výběru členských příspěvků pro rok 2017

b) VH schvaluje na základě doporučení revizní komise výsledky hospodaření SK v roce 2016

c) VH schvaluje změnu ve výkonném výboru na funkci hospodáře

d) VH schvaluje plán činnosti na rok 2017

e) VH schvaluje zprávy o činnosti roku 2016

O jednotlivých bodech usnesení bylo jednotlivě hlasováno a byly jednomyslně schváleny VH.

12. Závěrem VH poděkoval starosta přítomným členům za účast a vyzval je k příkladnému plnění členských povinností a zlepšení platební morálky při výběru členských příspěvků.

Zapsal Ing. Bohuslav Draštík

V Poříčanech dne 16.5.2017

Pavel Kalaš Zdeněk Šmejkal

starosta TJ Sokol Poříčany místostarosta

V Poříčanech dne 16.5.2017

Pozvánka na valnou hromadu

Na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Poříčany, která se koná

V ÚTERÝ 16.5.2017 v 19:00 v sokolovně.

Program:

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a mandátové komise

2. Zpráva o činnosti TJ Sokol Poříčany a jednotlivých oddílů v roce 2016

3. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Poříčany v roce 2016 a rozpočet na rok 2017

4. Zpráva revizní komise

5. Informace o změně funkcí ve výboru TJ

6. Plán činnosti a informace o dotacích

7. Diskuse

8. Návrh usnesení

9. Závěr

Členy a přátele TJ Sokol Poříčany zve za výbor výbor TJ

Pavel Kalaš, starosta TJ v.r. Zdeněk Šmejkal, místostarosta TJ,v.r.

V Poříčanech 19.4.2017

Rozrůstající se poříčanský oddíl strongmanů na dalším tréninku

V sobotu 20.8. se konal již druhý trénink silných mužů. Počasí nám přálo, zaprášené náčiní netrpělivě očekávalo opětovné užití a strongmani toužili překonávat své fyzické hranice i za cenu drobných povrchových zranění. Vyčerpávajícího tréninku se zúčastnili i dva nováčci. Jeden z nich přicestoval až ze stověžaté matičky měst, Prahy, aby si vyzkoušel netradiční disciplíny a objevil své fyzické limity. Zbytek týmu je přímo z Poříčan či blízkého okolí. Naše řady tedy zaznamenaly nárůst, a to už na pět členů!

Pevně věříme, že se Vám náčiní líbí a přijdete si ho někdy otestovat na vlastní kůži.

20160820_172134 20160820_17221920160820_183252 20160820_175521  20160820_175743

První strongman trénink v Poříčanech

Strongman Poříčany – nově založený oddíl našeho sokola. Aneb amatérští nadšenci brutální síly se spontánně sešli, aby vytvořili netradiční skupinu bojovníků s gravitací, a pokusili se tak popřít zemské fyzikální zákony. O tom strongman je. Překonávat vlastní limity a odlepovat od země x násobky vlastní váhy.

Historickým milníkem je pondělí 15.8. 2016. Uskutečnil se první trénink s netradičním náčiním na malém hřišti za poříčanskou sokolovnou. Podomácku vyrobené pomůcky na cvičení odvedly svou práci na výbornou.

K dispozici máme:

  • Dřevěnou 45kilogramovou  kládu (Log lift), kterou se snažíme přemístit na hrudník s následným zvednutím nad hlavu do napnutých paží.
  • Betonovou 39kilogramovou kouli (Atlas stone), jež je prozatímně využívána k přemístění ze země na rameno, v dohledné době budou podstavce různé výšky.
  • Tlustou osu (Axel bar) s průměrem 5 cm. Může být používána jako alternativa vzpěračského nadhozu (Axel press) nebo jako osa pro mrtvé tahy (Axel deadlift). Namísto klasického závaží jsou užity automobilové disky s pneumatikami.
  • Dvě obří pneumatiky (Tire flip). Snahou je zdvihnout ležící pneumatiku a převrátit ji a znovu a znovu a…
  • Přenášení těžkých předmětů, konkrétně pytlů s „pískem“ (Sandbag carry). Cílem je ujít/uběhnout určitou vzdálenost s 35 nebo 50kilogramovým pytlem v náručí.
  • Chůze s kufry (Farmers walk). Disciplína, v níž uchopíte madla připevněná k trámům se závažím a snažíte se opět ujít/uběhnout vymezenou vzdálenost.

Vyčerpávající trénink zabral bezmála 3 hodiny, odňal veškerou energii, vytvořil mnoho oděrek, modřin a mozolů, ale i přesto přinesl nadšení z možnosti si vyzkoušet netradiční tréninkové pomůcky, ukojit touhu po vzepření těžkých vah a vykonat bizarní cviky s odlišnou intenzitou a technikou provedení.

20160815_13303720160815_14300820160815_151602(0)20160815_14441020160815_134544

Započatá rekonstrukce pánských WC

Snažíme se neustále o zkvalitňování prostor naší sokolovny, proto jsme tento týden konečně započali rekonstrukci pánských WC, které byli dlouhodobě nevyhovující. Rekonstrukce je kompletní, tedy jak vidíte – všechna dlažba i obklady musí pryč. Nově budou pánské záchody vybaveny moderními pisoáry s fotobuňkou. Další informace a fotografie budou následovat :-)

 

20160715_221405 20160715_221353 20160715_221318