Zápis z volební valné hromady 2019

    ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 12.3.2019   Valnou hromadu zahájil starosta TJ Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 18.00 hod.   Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen.   Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové, návrhové a volební…

Valná hromada 2018

VALNÁ HROMADA (OZNÁMENÍ) POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU TJ SOKOL POŘÍČANY KONANOU DNE 4.4.2018 V 18.00 HOD V SOKOLOVNĚ TJ Program Valné hromady TJ SOKOL Poříčany dne 4.4.2018. 1. Zahájení,schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš) 2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017( Draštík)…

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL Poříčany ze dne 16.5.2017. Valnou hromadu zahájil starosta Sokola Poříčany bratr Pavel Kalaš v 19.00 hod. Valná hromada jednala dle navrženého programu, který byl jednomyslně schválen. 1. Zahájení, schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš) 2. Zpráva hospodaření TJ…

Pozvánka na valnou hromadu

Na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Poříčany, která se koná V ÚTERÝ 16.5.2017 v 19:00 v sokolovně. Program: 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a mandátové komise 2. Zpráva o činnosti TJ Sokol Poříčany a jednotlivých oddílů v roce 2016 3. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Poříčany v roce 2016 a…