O nás

TJ SOKOL POŘÍČANY

Starosta: br. Pavel Kalaš
E-mail: kalas.pavel@seznam.cz
Mobil: +420 605 146 116

Místostarosta: br. Zdeněk Šmejkal
E-mail: zdenek.vmax@seznam.cz
Mobil: +420 604 452 188

Jednatel: br. Jan Hubinský
E-mail: info@it-kancelar.cz
Mobil: +420 775 983 960

Náčelník: br. Tomáš Pospíchal
E-mail: tom@pospichal.info
Mobil: +420 603 749 985

Náčelnice: ses. Lucie Frenclová
E-mail: lfrenclo@seznam.cz
Mobil:

Členové výboru: br. Bohuslav Draštík, Petr Frencl, Jan Chocholáč, Ondřej Trnka, Vlastimil Trpálek

Revizní komise: br. Petr Dlouhý, Pavel Svoboda, Petr Tuček

Vyslanec: br. Ondřej Trnka

Náhradník vyslance: br. Pavel Kalaš

Návrhová komise: br. Petr Frencl, Josef Hlavica, Zdeněk Šmejkal

Volební komise: br. Bohuslav Draštík, Jan Chocholáč, Pavel Svoboda

Tělocvičná jednota Sokol Poříčany

Místní tělocvičná jednota byla založena v roce 1909. Prvním starostou se stal Hynek Stehlík, řídícím učitelem a místonáčelníkem stavitel Jan Hrouda. Od roku 1922 se začalo uvažovat o stavbě sokolovny, která neměla být jen místem pro cvičení, ale zároveň společenským a kulturním střediskem. Základní kámen stavby byl položen 3. 11. 1929. Budova stavěla podle plánů stavitele Jana Hroudy. Finanční prostředky však nevystačily na realizaci celého projektu a severní strana zůstává nedokončená (mělo zde být jeviště). Sokolovna byla slavnostně otevřena 13. 7. 1930.

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí.

Na začátku byla myšlenka sokolského programu života lidí, který formuloval Miroslav Tyrš v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871 pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ. Tyršova idea sokolství přežila století i několikeré zákazy sokolské činnosti a násilná zrušení sokolské organizace. Idea SOKOLSTVÍ je aktuální i na začátku 21. století. Univerzální hodnotou sokolství je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka. Sokolství je mravním postojem všech členů Sokola. Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play. Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky. Sokolství vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři a činovníci přihlásí k jeho morálním hodnotám a prosazují je podle svých možností ve své každodenní činnosti pro tělocvičnou jednotu, župu či obec.

V organizační hierarchii je Česká obec sokolská (ČOS) hlavním spolkem. Pobočnými spolky jsou župy, do kterých jsou sdruženy Tělocvičné jednoty Sokola. Tělocvičná jednota Sokol Poříčany je základní organizační jednotkou ČOS sdruženou do župy Barákovy.

Orgány jednoty

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je výbor jednoty a nezávislým orgánem je kontrolní komise jednoty. Způsoby svolávání, četnosti jednání, procesní otázky, zejména hlasování, resp. rozhodování, aktivní a pasivní volební práva, práva a povinnosti orgánů upravují Stanovy ČOS, v platném znění. Dostupné z webových stránek ČOS:

KLIKNOUT ZDE