Pozvánka na valnou hromadu

Na valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Poříčany, která se koná

V ÚTERÝ 16.5.2017 v 19:00 v sokolovně.

Program:

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a mandátové komise

2. Zpráva o činnosti TJ Sokol Poříčany a jednotlivých oddílů v roce 2016

3. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Poříčany v roce 2016 a rozpočet na rok 2017

4. Zpráva revizní komise

5. Informace o změně funkcí ve výboru TJ

6. Plán činnosti a informace o dotacích

7. Diskuse

8. Návrh usnesení

9. Závěr

Členy a přátele TJ Sokol Poříčany zve za výbor výbor TJ

Pavel Kalaš, starosta TJ v.r. Zdeněk Šmejkal, místostarosta TJ,v.r.

V Poříčanech 19.4.2017