Valná hromada 2018

VALNÁ HROMADA

(OZNÁMENÍ)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

TJ SOKOL POŘÍČANY KONANOU DNE 4.4.2018 V 18.00 HOD V SOKOLOVNĚ TJ

Program Valné hromady TJ SOKOL Poříčany dne 4.4.2018.

1. Zahájení,schválení jednacího řádu VH,schválení jednání VH,volba pracovního předsednictva, volba mandátové komise. (Kalaš)

2. Zpráva hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017( Draštík)

3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření TJ SOKOL Poříčany za rok 2017

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů (vedoucí jednotlivých oddílů)

5. Výběr a informace o výši členských příspěvků. (Draštík)

6. Informace o změně ve výboru ve volebním období (Draštík)

7. Plán činnosti pro rok 2018 ( Hubinský)

8. Informace o dotacích pro rok 2018 (Draštík)

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise.

11. Návrh usnesení.

12. Závěr