Provozní řád tenisového a volejbalového hřiště

1. Úvod

1.1 Sportovní areál slouží k rekreačnímu sportovnímu a společenskému vyžití všech, kdo o ně mají zájem a přijmou podmínky provozu areálu.

1.2 Přejeme si soustředit kolem sportovního areálu partu slušných a aktivních lidí, kteří budou zařízení pravidelně využívat, pomohou nám s jeho údržbou a přijmou náš záměr rozvíjet program pro děti.

1.3 Využití hřiště je zpoplatněno. Poplatek  XXX zahrnuje pouze příspěvek na provozní náklady spojené s provozem areálu, nikoliv na investici samotnou. Provozní náklady jsou sledovány a uživatelé areálu s nimi jsou pravidelně seznamováni.

1.4 Provoz areálu se snažíme přizpůsobit požadavkům a časovým možnostem jednotlivých skupin uživatelů z řad hráčů tenisu i beachvolejbalu tak, aby nedocházelo ke kolizím zájmů a areál byl hospodárným způsobem využit.

Provozní doba areálu:

Od 1.4. do 31.10.

7:00 – 20:00

1.5 Antukový kurt je určen výhradně pro tenisovou nebo volejbalovou hru. Pískové hřiště slouží primárně ke hře beachvolejbalu. Pískové hřiště nelze v žádném případě využívat jako veřejné pískoviště pro děti.

1.7 Pravidla provozu jednotlivých součástí areálu jsou uvedena dále v tomto provozním řádu. Za dodržování pravidel zodpovídá sportovec, který provedl rezervaci hřiště. Pravidla jsou aktualizována podle toho, jak se mění nároky na hospodárné využití areálu.

2. Provoz antukového hřiště

2.1 Pro provoz antukového hřiště platí provozní řád, pokyny správce a v mimořádných situacích (jarní údržba, déšť, mokro po dešti, mráz) platí instrukce uvedené na webových stránkách provozovatele v části aktualit.

2.1.1 Vstup na dvorec je povolen pouze v antukové (clay) tenisové obuvi s hladkou podrážkou a oblou hranou podrážky. Hráči se vyvarují skluzů, doběhnutí míče je vždy rychlejší než doklouznutí k němu. Dobíhání těsně k plotu s nárazem do pletiva je zakázáno! Rýhy v povrchu dvorce vytvořené hranou podrážky je nutné ihned zašlápnutím urovnat.

2.1.2 Práce s hrablem slouží k urovnání stop po hře, na hrablo je zbytečné vytvářet tlak paží. Pohyb síťovačky i kurtového koštěte je zásadně dostředný, aby antuka nebyla rozmetena ke krajům dvorce a nářadí se pohybovalo v ostrém úhlu k umělým lajnám. Nadměrné vydrhnutí antuky hrablem v kombinaci se špatným použitím síťovačky a koštěte způsobuje obnažení umělých lajn a vytvoření „mísy“ mezi základní čárou a midlajnou.

2.2 Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými rezervacemi. Rezervaci lze vytvořit výhradně využitím aplikace na těchto webových stránkách. Žádným jiným způsobem nelze hřiště rezervovat. Pokud dojde k mimořádné situaci (déšť, mokro, mráz) na hřiště je zákaz vstupu a rezervace propadá.

2.3 Hřiště je určeno pouze registrovaným členům sokola, na které se vztahuje patřičné pojištění. Neregistrovaným hráčům je vstup zakázán.

2.4 Jarní údržba hřiště se provádí po dokonalém rozmrznutí kurtu a zároveň před tím, než kurt stačí vyschnout. Vhodné datum pro zahájení údržby určí na základě očekávaného vývoje počasí správce a mailem pozve na brigádu hráče, u kterých předpokládá, že budou mít o pravidelné hraní v nadcházející sezóně zájem. Postup prací při jarní údržbě určuje správce. .

2.5 Přípravná údržba kurtu spočívá v jeho nakropení a následném zametení širokým kurtovým koštětem. Kropení se provádí pravidelně po celém povrchu kurtu včetně krajů hřiště, a to až do chvíle, kdy se voda rozlévá do znatelné kaluže a vytváří „zrcadlo“. Intenzita kropení kurtu odpovídá roční době, venkovní teplotě, očekávaným srážkám a dále tomu, ve kterou hodinu se na kurtu má začít hrát. Součástí přípravné údržby je i oprava poškozených míst hracího povrchu. Přípravnou údržbu provádí správce a rozhoduje, zda bude ke kropení využita dešťová jímka nebo vodovodní řad. Každé poškození povrchu kurtu je nutné ohlásit správci.

2.6 Průběžná údržba kurtu se provádí při střídání hráčů na kurtu a provádějí ji hráči, kteří na kurtu končí. Spočívá ve srovnání více rozšlapaných míst dřevěným hrablem a přemetením kurtu síťovačkou. Pohyb síťovačky je kruhový od krajů ke středu plochy, aby se nevymetala antuka jedním směrem a nebyly obnažovány plastové lajny. Zametají se i kraje hřiště jako prevence růstu plevelů a mechu. Detailní postup přípravné údržby je vyvěšen na nástěnce v zádveří šatnové části objektu. Kropení kurtu jako součást přípravné údržby provádí výhradně správce. V případě své nepřítomnosti může správce na základě dohody delegovat provedení přípravné údržby na konkrétní hráče.

2.7 Poslední hráči příslušného hracího dne uklidí nářadí do skladu, zamknou branku kurtu a klíče od kurtu a skladu vrátí správci hřiště.

2.8 Provoz kurtu vyžaduje speciální údržbu, která spočívá v doplnění antuky na nejvíce vyšlapaná místa, jejím zaválení a kropení, aby se nová vrstva spojila s původním povrchem. Speciální údržbu provádí správce.

2.9 Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hrací plochy povrch kurtu rychle zamést síťovačkou, aby pršelo na rovný povrch a dešťová voda aby „vyžehlila“ povrch kurtu.

3. Provoz beachvolejbalového hřiště

3.1 Pro provoz pískového hřiště platí provozní řád, pokyny správce a v mimořádných situacích platí provozní pokyny uvedené na webových stránkách provozovatele.

3.2 Hřiště slouží primárně ke hře beachvolejbalu, v omezených případech může být hřiště použito jinak, vždy na základě souhlasu správce a pod jeho dozorem. Volné vypouštění dětí na písek není dovoleno. Písková plocha vyžaduje kromě hrablování po hře volejbalu další údržbu, zejména plení vyrůstajících plevelů, popřípadě jejich likvidaci prostřednictvím herbicidu a dále sběr napadaného listí. Zašlapání rostlinných zbytků do písku znehodnocuje jeho kvalitu.

3.3
 Využití hřiště ke hře podléhá platným rezervacím dle bodu 2.2. Počet hráčů na hřišti není při hře omezen, hrající i střídající hráči se chovají ohleduplně k hřišti i jeho okolí. Je zejména zakázáno lezení přes plot v případě nutnosti hledání míče, který opustil areál.

      3.3.1 Volejbalová sít a míč jsou uloženy na vyhrazeném místě ve skladu.

      3.3.2 Průběžná údržba spočívá v urovnání pískové plochy hliníkovým hrablem po hře. Průběžnou údržbu provádějí hráči vždy po hře.

      3.3.3 Základem speciální údržby je pravidelné odstraňování plevelů a listí z pískové plochy a další práce. Speciální údržbu provádí  správce podle potřeby.

      3.4  Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hrací plochy povrch kurtu rychle zamést síťovačkou, aby pršelo na rovný povrch a aby dešťová voda „vyžehlila“ povrch kurtu.